• Concerts – Sri TM Krishna

 • Ramanavami, Bangalore

  Sri TM Krishna
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Jayachandra Rao (Mridangam)
  Sri Giridhar Udupa (Ghatam)

  INTACH Festival, Bangalore

  Sri TM Krishna
  HK Venkatram 
  (Violin)

  Guruvayoor Dorai Trust, Chennai

  Sri TM Krishna
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Guru Karaikudi Mani (Mridangam)
  Sri Trichy Murali (Ghatam)

  Nadajyothi Thyagaraja Gana Sabha, Bangalore

  Sri TM Krishna, HK Venkatram (Violin)
  Sri Jayachandra Rao (Mridangam)

  Unnati, Bangalore

  Sri TM Krishna, HK Venkatram (Violin)
  Sri Arun Prakash (Mridangam)
  Sri Anirudh Athreya (Khanjira)

  Veena Sheshanna Festival, Bangalore

  Sri TM Krishna, HK Venkatram (Violin)

  Brahama Gana Sabha, Chennai

  Sri TM Krishna, HK Venkatram (Violin)
  Sri Manoj Siva (Mridangam)

  Mavelikara, Kerala

  Sri TM Krishna, HK Venkatram (Violin)
  Sri KV Prasad (Mridangam)
  Sri Krishnakumar (Ghatam)

  Suswaralaya College, Bangalore

  Sri TM Krishna, HK Venkatram (Violin)
  Sangita Kalanidhi Sri TK Murthy (Mridangam)
  Sri Trichy Murali (Ghatam)

  Sree Rama Seva Mandali, Fort High School, Bangalore

  Sri TM Krishna, HK Venkatram (Violin)
  Sri Manoj Siva (Mridangam)
  Sri BS
   Purushothaman (Khanjira)