• Concerts – Sri Neyveli Santanagopalan

 • KK Ravi Music Trust, Shastri Hall, Chennai

  Sri Neyveli Santanagopalan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sangita
   KalanidhiTK Murthy (Mridangam)
  Sri V Nagarajan
   (Khanjira)