• Concerts – Sikkil Gurucharan

 • Mudhra, Chennai

  Sri Sikkil Gurucharan; HK Venkatram (Violin)
  Sri Mannargudi
   Easwaran (Mridangam)
  Sri BS Purushothaman
   (Khanjira)

  Music Academy, Chennai

  Sri Sikkil Gurucharan;  HK Venkatram (Violin)
  Sri HS Sudhindra
   (Mridangam); Sri Suresh (Ghatam)

  BTM Cultural Academy, Bangalore

  Sri Sikkil Gurucharan;  HK Venkatram (Violin)
  Sri Anoor
   Ananthakrishna Sharma (Mridangam);