• Concerts – Sangita Kalanidhi Palghat KV Narayanaswamy

 • Nadopasana, Shastri Hall, Chennai

  Sangita Kalanidhi Palghat KV Narayanaswamy
  Smt Padma Narayanaswamy
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Mannargudi
   Easwaran (Mridangam)