• Concerts – Sangita Kalanidhi Nedanuri Krishnamurthy

 • Ramanavami Celebrations, Fort High School Grounds, Bangalore

  Sangita Kalanidhi Nedanuri Krishnamurthy
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Guruvayur Dorai (Mridangam)
  Sri SV Giridhar (Ghatam)