• Concerts – Bhargavi Venkatram

 • Naada Inbam, Chennai

  Bhargavi Venkatram (Vocal), HK Venkatram (Violin)
  Sri J Vaidyanathan (Mridangam), Sri Chandrashekara
   Sharam (Ghatam)

  Gana Saraswathi Kishori Amonkar Festival, Pune

  Bhargavi Venkatram (Vocal), HK Venkatram (Violin)
  Sri Arunprakash Krishnan (Mridangam)

  Ramanavami Sri Vani Kala Kendra, Bangalore

  Bhargavi Venkatram (Vocal), HK Venkatram (Violin)
  Sri Melakaveri Balaji (Mridangam), Sri Giridhar Udupa (Ghatam)

  Mantralayam

  Bhargavi Venkatram (Vocal), HK Venkatram (Violin)
  Sri Sreenivas (Mridangam)